54.80.252.84

Datum:
3/11/14 3:56 PM
Reactie van:
Marcel Latu (46.44.150.71)
Reactie:
RE:
go Back
Uw tekst:

Ten eerste dank voor het meedenken / input.
Ik wil toch nog even reageren op de twee bovenstaande reacties

Het oorspronkelijke voorstel van 31/1/2014 is op enkele kleine puntjes na zo goed als ingebouwd in de website. Ondanks dat een alternatieve voorstel zeer laat / te laat is binnengekomen kan het wellicht aanzetten tot verdere (door-)ontwikkeling.

Om “off topic” reacties te voorkomen wil ik toch even aanhalen dat in basis het oorspronkelijke verzoek als volgt is:

"Hoe kunnen we een puntentellingsysteem invoeren zodanig dat alle deelnemers actief onderdeel worden van de competitie".

In diverse passages van de reacties worden zaken aangehaald die mijns inziens niet ter discussie staan. Enkele citaten:

"...anders blijven we steeds in het oude stramien doorgaan" (H.Z. Tahapary)

--> "het oude stramien" t.w. de toevoeging van een verliezersronde met bijbehorende stimuleringsprijzen (cq. aanbieden van extra wedstrijden) heeft zich sinds 2004 reeds bewezen en wordt naar grote tevredenheid toegepast. Betreffende zinsnede doet hier een beetje afbreuk op.

"...komen we uiteindelijk toch om te vliegeren" (R. v. Adrichem)

--> dit wekt de suggestie dat er te weinig wedstrijden voor de (beginnende) spelers worden aangeboden. Even los van het feit of dit echt zo wordt ervaren: ook dit staat niet in dit specifieke  forumonderwerp ter discussie.

Het voorstel wat ik 31/1/2014 heb gepost verdient in zowel praktische en technische zin de voorkeur omdat:

  • er geen tot zeer weinig organisatorische wijzigingen op een toernooi benodigd zijn.

  • Indien een toernooi tijdens een toernooidag wordt gecanceled, de reeds gescoorde punten kunnen worden geteld. Dit is niet het geval met een puntentelling die afhankelijk is van rankingbepaling.

  • in de maand februari reeds de technische aanpassingen aan de website zijn gedaan om geautomatiseerd de scores te kunnen berekenen en publiceren.

Al met al zal zoals gewoonlijk het nieuwe seizoen binnenkort van start gaan waarbij alle pouleuitslagen worden geregistreerd/gepubliceerd en van daaruit volgens het voorstel van 31/1/2014 een totaaltelling/puntentoewijzing wordt gedaan.

Hiermee kunnen we voldoen aan de vraag van meerdere spelers om alle punten bij te houden en zodoende de competitie voor alle deelnemers aantrekkelijk te maken.
Er zijn vast wel andere verbeterpunten die kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van onze competitie, echter is dit specifieke forumonderwerp daar niet voor bedoeld.

We hebben een startpunt: wellicht zullen diverse punten in de loop van seizoen 2014 naar voren komen en kunnen we voor de daaropvolgende seizoenen voor zover nodig verbeteringen aanbrengen.


 

slmt.

Marcel Latumaelissa


 

N.b. bij nader inzien zal nivellering NIET worden toegepast omdat

  • nivellering losstaat van de vraag om de scores van alle spelers bij te houden.

  • de einduitslagen niet (althans nog niet) bepalend zijn voor de einduitslag van een seizoen.

    (Aan de totaalscores kunnen geen rechten worden ontleend).


 

46.44.150.71remote addr

  Reacties:
 
Previous1Next
 
Voorstel Nieuwe competitie 2014 ( by webmaster) 1/31/14 12:57 PM
    aanpassing ( by ronald van a. ) 1/31/14 3:07 PM
        Wel/niet nivellering toepassen ( by Marcel L.) 2/2/14 1:28 AM
            Punten ?? ( by Chaka Nanlohy) 2/10/14 2:05 PM
                RE: ( by Wim jansen) 2/10/14 7:34 PM
    ingezonden alternatieve voorstel (H.Z. Tahapary) ( by webmaster) 3/8/14 1:28 PM
        voorstel toernooi ( by H.Z. Tahaparij) 3/8/14 10:45 PM
        interessante optie ( by Ronald v. A.) 3/10/14 12:04 PM
        RE: ( by Marcel Latu) 3/11/14 3:56 PM
    toekenning van punten ( by song ) 4/16/14 10:39 PM
    Nog een vereenvoudiging ( by webmaster) 5/29/14 2:08 PM
    RE: ( by Wim Jansen) 5/29/14 5:44 PM
     
Find us on facebook
Latest known visitors: