44.197.197.23

25-09-2021 Sam Uneputty Cup, Hoogeveen

go Back
Tot uiterlijk 22:00 uur, de dag voorafgaand aan het toernooi kan het toernooi worden gecanceled.
Het verdient aanbeveling om na de hierbovenvermelde tijdstip de laatste stand van zaken te controleren.
Annulering van het toernooi kan worden doorgegeven aan Marcel (indien niet bereikbaar doorgeven aan Sam).


Stichting Salawaku, Zuidwoldigerweg 7 te Hoogeveen
Buitenvaart, Hoogeveen

Opbrengsten van dit toernooi t.b.v. een speciale bestemming.

inschrijving mogelijk van 09:00 tot 10:00
LET OP: 10:00 vertrekken we naar de wedstrijdlokaties (Buitenvaart)

Afwijkend inschrijfadres:
Inschrijven:
Stichting Salawaku, Zuidwoldigerweg 7 te Hoogeveen
(dit is direct onder aan de afslag A28 Hoogeveen)

Inschrijfgeld: 8,00
(dit is incl. Euro 0,50 als bijdrage ter dekking van de jaarlijkse kosten van de Website)
Ter plaatse wordt warm eten verkocht a 5,00 per portie.

Gelieve gebruik te maken van de voorinschrijving t.b.v. de pouleindeling en catering! De poules worden vrijdagavond ingeloot.

Wedstrijdlokaties: industrieterrein Buitenvaart te Hoogeveen.


Voor de Nederlandse toernooien worden de algemene wedstrijdeglementen toegepast.
Klik HIER om de reglementen nogmaals na te lezen!
Indien van toepassing worden afwijkende regels vooraf aan het toernooi meedegedeeld.

Find us on facebook
Latest known visitors:
Admin (18-09-2021 08:39:34), Josias (18-09-2021 07:41:36), B. Lapod (17-09-2021 21:19:09), Wim Jansen (17-09-2021 19:17:49), Daniel (16-09-2021 21:18:50), D. Lanu (15-09-2021 17:07:49), PLeiwa (12-09-2021 16:09:21), Ronald v. A. (07-09-2021 14:48:25), Mr. X (31-07-2021 18:58:54), Paul T. (12-05-2020 12:20:56), Danny Lanu (23-11-2018 19:49:46), Rob Roosen (27-10-2018 14:43:21), Ed (02-07-2018 23:38:29), KLM (17-09-2017 09:27:33), Ronald v. A. (06-07-2017 08:59:26), Pieter Sinay (21-06-2017 13:22:51),