18.207.250.137

07-08-2021 Radja udara, Hoogeveen

go Back
Tot uiterlijk 22:00 uur, de dag voorafgaand aan het toernooi kan het toernooi worden gecanceled.
Het verdient aanbeveling om na de hierbovenvermelde tijdstip de laatste stand van zaken te controleren.
Annulering van het toernooi kan worden doorgegeven aan Marcel (indien niet bereikbaar doorgeven aan Sam).


Unit Maranatha kerk, Wijk Maluku Hoogeveen
Buitenvaart, Hoogeveen
nulzes-122.90.533 (alleen op betreffende toernooidag bereikbaar)

inschrijving mogelijk van 09:00 tot 10:00
10:00 zullen de poules worden ingedeeld en vertrekken we naar de wedstrijdlokaties (Buitenvaart)

LET OP: afwijkend inschrijfadres:
Inschrijven:
Unit Maranatha kerk, Wijk Maluku Hoogeveen

Gelieve gebruik te maken van de voorinschrijving!

Inschrijfgeld: €10,00 incl. warm eten
(dit is incl. Euro 0,50 bijdrage ter dekking van de jaarlijkse kosten van de website)

Wedstrijdlokaties: industrieterrein Buitenvaart te Hoogeveen.<br>
<br>]
Find us on facebook
Latest known visitors:
Mr. X (23-07-2021 23:55:41), B. Lapod (23-07-2021 22:58:08), Daniel (23-07-2021 22:25:25), Wim Jansen (23-07-2021 21:10:26), Josias (23-07-2021 20:54:51), Ed Monyet (22-07-2021 18:01:53), Ronald v. A. (15-07-2021 13:27:46), PLeiwa (29-06-2021 15:54:19), Paul T. (12-05-2020 12:20:56), Danny Lanu (23-11-2018 19:49:46), Rob Roosen (27-10-2018 14:43:21), Ed (02-07-2018 23:38:29), KLM (17-09-2017 09:27:33), Ronald v. A. (06-07-2017 08:59:26), Pieter Sinay (21-06-2017 13:22:51), Wim Jansen (24-12-2016 13:45:46),